Menu

ARCHITEKTURA

Powierzone nam zlecenia, realizujemy począwszy od uzyskania stosownych dokumentacji, uzgodnień oraz wszelkich zwolnień wymaganych według przepisów szczególnych. Dokonujemy analizy terenu działki w celu określenia jej racjonalnego wykorzystania pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym i estetycznym a także pod kątem nasłonecznienia i warunków geotechnicznych posadowienia. Podczas  sporządzaniu dokumentacji projektowej wykorzystujemy nowoczesne technologie aby wykonana koncepcja przyszłej Inwestycji mogła w maksymalnym stopniu odzwierciedlić jej realizm. W procesie projektowania współpracujemy z inżynierami poszczególnych branż, korzystając z ich wiedzy i doświadczenia mamy możliwość dobrania odpowiedniej technologii do planowanej Inwestycji w oparciu o najnowsze rozwiązania znajdujące się obecnie na rynku.

 

Zapewniamy opiekę - poprzez nadzór autorski nad realizowaną Inwestycją, ponieważ zależy nam na prawidłowości i solidności wykonania naszego projektu. 
 

Zakres świadczonych usług

Budynek mieszkalny Rabka - Zdrój

BUDYNEK 7

Budynek jednorodzinny

BUDYNEK 3

Budynek mieszkalny Kraków

BUDYNEK 11

Budynek mieszkalny Lubień

BUDYNEK 9

Budynek jednorodzinny 5

BUDYNEK 5

Budynek mieszkalny Rabka - Zdrój

BUDYNEK 16

Budynek Jednorodzinny 2

BUDYNEK 2

Budynek Mieszkalny Rabka - Zdrój

BUDYNEK 4

Budynek jednorodzinny 6

BUDYNEK 6

Garaż - Skrzypne

GARAŻ 

Budynek mieszkalny Rabka - Zdrój

BUDYNEK 14

Budynek mieszkalny Skrzydlna

BUDYNEK 12

Budynek mieszkalny Rabka - Zdrój

BUDYNEK10

Budynek jednorodzinny

BUDYNEK 1

Budynek mieszkalny Rabka - Zdrój

BUDYNEK 13

Budynek Mieszkalny Szaflary

BUDYNEK 15

Budynek gospodarczy - Raba Wyżna

BUBYNEK 8